Vi kräver en Specialistutbildning för Röntgensjuksköterskor!

  • 2018-11-01
  • SFR
Vad händer med specialistexamen för röntgensjuksköterskor, denna yrkesgrupp som redan idag har ett mycket stort ansvar för den patientnära vården inom diagnostisk radiologisk verksamhet? Denna verksam är idag högspecialiserad och kräver specialistkompetens hos röntgensjuksköterskorna. Röntgensjuksköterskan är den yrkesgrupp som står för de allra flesta medicinska exponeringarna och tar över alltfler arbetsuppgifter, som tidigare utförts av läkare, UTAN specialistutbildning. Därför krävs specialistutbildning. Patientsäkerheten är ytterst viktig inom hälso- och sjukvården.
  • Införandet av specialistutbildning ska tillgodose röntgensjuksköterskornas behov på grund och avancerade nivå.

  • Röntgensjuksköterskorna önskade inte fler fristående kurser, de arbetar för införandet av reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor

  • Avsaknad av specialistutbildning för röntgensjuksköterskor påverkar patienterna i relation till den snabba tekniska utvecklingen; till exempel ökat omvårdnadsbehov hos patienterna, ökat antal multisjuka och äldre patienter som ska genomgå radiologiska undersökningar, ökat krav på strålsäkerhetsåtgärder, samt krav på god och sammanhållen personcentrerad nära vård. 

  • Svensk förening för röntgensjuksköterskor har lämnat ett förslag för specialiströntgensjuksköterskeexamen för legitimerade röntgensjuksköterskor som omfattar 60 högskolepoäng med 52,5 hp specifik kunskap inom huvudområdet. Specialistutbildningen ska bygga vidare på yrkesexamen för röntgensjuksköterskor.

  • Röntgensjuksköterskan har en central funktion i vårdkedjan för att patienten ska få rätt diagnos och behandling. 

  • Specialister behövs i samtliga legitimationsyrken för att garantera patientens säkerhet och leverera en god vård med hög kvalité.
Specialistkompetens krävs för bild- och funktionskvalitét, stråldos, strålsäkerhet, patient och personalsäkerhet, optimering av undersökningsmetoder omvårdnad, medicinsk kunskap inom diagnos och behandling.

Ledamöter i Vetenskapliga Rådet, Svensk förening för röntgensjuksköterskor
Bodil T Andersson – bodil-t.andersson@swedrad.com
Maud Lundén – Maud.lunden@gu.se
Parvin T Olofsson – Parvin.olofsson@vardforbundet.se
Solveig Lundgren – solveig.lundgren@gu.se 

Nyhetsarkivet - Klicka så kommer de upp ovan.

Medlemskap

Vill du bli medlem eller har frågor angånde ditt medlemskap?

Tidningen Röret

Röret är vår medlemstidning som ges ut fyra gånger per år.

Utbildning

Vill du ha information om kurser, stipendier och lärosäten?

Strålskydd

Här kan du läsa mer om föreningens arbete för strålskydd, inklusive remissvar till nya strålskyddslagen.

Kontrastmedel

Riktlinjer, jodkontrastmedel, överkänslighetsreaktioner, ESUR.

Vetenskapliga rådet

Nytt från vetenskapliga rådet.

Annonsering?

Vill du annonsera i vår tidning eller på hemsidan?

Kontaktinformation

Ordförande
Kerstin Hillergård
kerstin.hillergard@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka