Handledardagar 9-11 oktober

Den 9-11 oktober 2019 håller vi handledardagar i Sundsvall. Mer information kommer snart.

Kursdagarna riktar sig till dig som hand-
leder röntgensjuksköterskestudenter i klinik.

KURSINNEHÅLL
Axplock från dagarna
– Klinisk och vetenskaplig handledning
– Vad är PeerLearning? Teori och praktik
– Lärandeprocess
– Bedömning av studenten
– Workshop

KURSANSVARIGA
Irene Strandqvist, Bodil Andersson och
Berit Møller Christensen

SISTA ANMÄLNINGSDAG
4 september 2019

Nyhetsarkivet - Klicka så kommer de upp ovan.

Välkommen till Internationell vecka i Finland i maj 2020. För ytterligare information gå vidare till metropolia.
Abstract tas emot tom 31/1-2020.

Medlemskap

Vill du bli medlem eller har frågor angånde ditt medlemskap?

Tidningen Röret

Röret är vår medlemstidning som ges ut fyra gånger per år.

Utbildning

Vill du ha information om kurser, stipendier och lärosäten?

Strålskydd

Här kan du läsa mer om föreningens arbete för strålskydd, inklusive remissvar till nya strålskyddslagen.

Kontrastmedel

Riktlinjer, jodkontrastmedel, överkänslighetsreaktioner, ESUR.

Vetenskapliga rådet

Nytt från vetenskapliga rådet.

Annonsering?

Vill du annonsera i vår tidning eller på hemsidan?

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka