Med anledning av olyckshändelsen under en magnetkameraundersökning

  • 2019-10-25
  • SFR
En legitimerad röntgensjuksköterska har en tre-årig högskoleutbildning. För att sedan få arbeta med magnetkameraundersökningar krävs ytterligare omfattande utbildning och praktik innan röntgensjuksköterskan får utföra dessa undersökningar. Säkerhetsrutinerna inför och under en magnetkameraundersökning är omfattande. Följer man dessa är en undersökning ofarlig både för patient och personal. Svensk förening för röntgensjuksköterskor avvaktar med ytterligare kommentarer innan vi tagit del av de utredningar som nu kommer att ske! Rent principiellt kan vi aldrig rekommendera ensamarbete.

Hälsar
Kerstin Hillergård

Nyhetsarkivet - Klicka så kommer de upp ovan.

Kursmaterial från MR säkerhetskursen finns att hämta.

Medlemskap

Vill du bli medlem eller har frågor angånde ditt medlemskap?

Tidningen Röret

Röret är vår medlemstidning som ges ut fyra gånger per år.

Utbildning

Vill du ha information om kurser, stipendier och lärosäten?

Strålskydd

Här kan du läsa mer om föreningens arbete för strålskydd, inklusive remissvar till nya strålskyddslagen.

Kontrastmedel

Riktlinjer, jodkontrastmedel, överkänslighetsreaktioner, ESUR.

Vetenskapliga rådet

Nytt från vetenskapliga rådet.

Annonsering?

Vill du annonsera i vår tidning eller på hemsidan?

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka