Till svenska röntgensjuksköterskor som arbetar med CT

På uppdrag av Mette Karen Henning MSc (CT Radiograf och doktorand, Oslo Universitetssjukhuset/OsloMet) och Trond Mogens Aaløkken, MD, PhD (överläkare och först amanuens, Oslo universitetssjukhus/universitetet i Oslo) skickar vi ut en inbjudan till röntgensjuksköterskor i hela Sverige, företrädesvis med ämnesansvar för CT, att delta i en undersökning. Avsikten är att kartlägga variationen i kontrastparametrar för CT-Thorax. Svaren kommer att vara anonyma och kan inte spåras tillbaka till svaranden. Länk till enkäten kommer att skickas via e-post. Om du är intresserad av att delta, skicka ett mail till meid@ous-hf.no.  

Vi hoppas att du tycker att det är intressant och vill delta i denna forskningsstudie.

Nyhetsarkivet - Klicka så kommer de upp ovan.

Kursmaterial från MR säkerhetskursen finns att hämta.

Medlemskap

Vill du bli medlem eller har frågor angånde ditt medlemskap?

Tidningen Röret

Röret är vår medlemstidning som ges ut fyra gånger per år.

Utbildning

Vill du ha information om kurser, stipendier och lärosäten?

Strålskydd

Här kan du läsa mer om föreningens arbete för strålskydd, inklusive remissvar till nya strålskyddslagen.

Kontrastmedel

Riktlinjer, jodkontrastmedel, överkänslighetsreaktioner, ESUR.

Vetenskapliga rådet

Nytt från vetenskapliga rådet.

Annonsering?

Vill du annonsera i vår tidning eller på hemsidan?

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka