Kontrastmedelskommitén

Nationella rekommendationer för jodkontrastmedelsanvändning

Den arbetsgrupp inom Svensk förening för bild-och funktionsmedicin som ansvarat för riktlinjer avseende användning av kontrastmedel utökades januari 2012 med representanter från Svensk förening för röntgensjuksköterskor.
Kontrastmedelsgruppen leds av
Prof Peter Aspelin, Stockholm och är uppdelad i två delgrupper

Delgrupp för Joderade kontrastmedel:
Professor Mikael Hellström, Göteborg
Docent Ulf Nyman, Trelleborg
Docent Per Liss, Uppsala
Doktor Peter Björkdahl, Trelleborg
Röntgensjuksköterska Helén Milde, Göteborg
Röntgensjuksköterska Anders Svensson, Stockholm

Delgrupp för MR-kontrastmedel:
Prof Håkan Ahlström, Uppsala
Professor Lennart Blomqvist, Stockholm
Docent Peter Leander, Malmö
Röntgensjuksköterska Titti Owman, Lund
Röntgensjuksköterska Johan Kihlberg, Linköping

2012-09-14 var de ny Nationella rekommendationerna klara och finns nu tillgängliga på SFBFM's och SFR's hemsidor.
De innehåller bla innehåller bla
• Förtydligande om riskfaktorer för KMN
• När Cystacin-C bör ersätta p-kreatinin
• Hydreringsrutiner
• Kompletterande rekommendationer för att undvika extravasering
• Röntgensjuksköterskans ansvar vid kontrastmedelsinjektioner.
• Checklistor som kan modifieras och användas ute på röntgenavdelningarna
Materialet finns både som pdf och word-dokument så att det går att använda till egna mallar och föreskrifter.


Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka