Kvalitetsarbete

Svensk förening för röntgensjuksköterskor arbetar aktivt med att driva kvalitetsutvecklingsfrågor inom radiografin. Detta arbete bedrivs bland annat i Kvalitetsutskottet, ett multidisciplinärt organ som verkar för kvalitetsutveckling och kvalitetsbevakning inom området.
Föreningen är representerad i Kvalitetsutskottet inom Svensk Radiologi genom Kerstin Hillergård, Jönköping och Margareta Jensen, Ängelholm. Agneta Schmidt, Stockholm sitter i Kvalitetsutskottet, men ingår inte längre i styrelsen och Karin Eklund, Lund, är adjungerad. Vidare består kvalitetsutskottet av ledamöter från Svensk förening för Bild- och Funktionsmedicin, Svensk Förening för Radiofysik och Svensk Förening för Odontologisk radiologi. Se aktuella ledamöter på Kvalitetsutskottets hemsida www.sfmr.se/sok/kvalitetsutskott.htm
Utskottet träffas 2-3 gånger om året.
Socialstyrelsens författning SOSFS 2005:12 (http://www.sos.se/sosfs/2005_12/2005_12.htm)
säger bland annat att Hälso- och sjukvårdspersonalen inom ramen för verksamhetens
ledningssystem, kontinuerligt skall medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att delta i:
1. framtagande, utprovning och vidareutveckling av rutiner och metoder,
2. risk- och avvikelsehantering, och
3. uppföljning av mål och resultat.
Kvalitetsutskottet deltar varje år vid Röntgenveckorna, med ett programblock som vänder sig till samtliga deltagare.
Önskar du ytterligare information kan du kontakta Kerstin eller Margareta

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka