Om Svensk förening för röntgensjuksköterskor

Vill du annonsera i vår tidning eller på hemsidan?

Annonsinformation

Yrkesetiskakoden för röntgensjuksköterskor

Ladda ner


Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjusköterska

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.
Föreningens ändamål är att:
* främja röntgensjuksköterskans professionella utveckling
* utveckla röntgensjuksköterskans kunskapsområde
* verka för forskning och utveckling inom kunskapsområdet
* utveckla och stödja röntgensjuksköterskans grund- och fortsatta utbildning
* samverka i nordiska och internationella frågor
* sprida kunskap om röntgensjuksköterskans kunskapsområde, utveckling och forskning
* främja ett etiskt förhållningssätt

Styrelsen sammanträder fyra gånger per år. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, vilket anordas under den årliga röntgenveckan. Föreningsstämman beslutar om den övergripande verksamheten samt väljer styrelse och andra förtroendevalda. Alla medlemmar har motionsrätt till årsmötet. Styrelsen leder arbetet mellan föreningsstämmorna. Den har nio ledamöter, Föreningen ger ut medlemstidningen RÖRET som utges fyra gånger per år.

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka