Strålskydd

Remisser & remisssvar

1. Strålsäkerhetsmyndighetens förslag för införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) i svensk lagstiftning.
Länk till strålsäkerhetsmyndighetens e-diarie: SSM2014-1921

2. Extern remiss. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om medicinska exponeringar.
Länk till strålsäkerhetsmyndighetens e-diarie: SSM2017-2743

Debattartiklar

Brister i ny strålskyddslag slår mot röntgensjuksköterskor
När EU:s nya strålskyddsdirektiv ska anpassas till svenska förhållanden beskrivs läkare och tandläkare som ”strålskyddsexperter” - medan röntgensjuksköterskan inte ens är omnämnd. Vi kräver nu att den nya svenska strålskyddslagen omfattar även legitimerade röntgensjuksköterskor.

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka