Styrelsemedlemmar

Vill du annonsera i vår tidning eller på hemsidan?

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjusköterska

Yrkesetiskakoden för röntgensjuksköterskor

Ordförande

Iréne Strandqvist
Ansvarsområden
Ordförandeirene.strandqvist@swedrad.com

Ledamot

Annelie Tengvall

Ansvarsområden

Strålskydd och strålningssäkerhet
Stipendier

annelie.svensson@swedrad.com

Ledamot


Maud Lundén
Ansvarsområden
Vetenskapliga rådet


maud.lunden@swedrad.com

Ledamot

Åsa Wallinder
Ansvarsområden
Annonsansvarig


asa.wallinder@swedrad.com

Ledamot

David Borgenstam
Ansvarsområde


david.borgenstam@swedrad.com

Vice Ordförande

Bodil Andersson
Ansvarsområden
Internationellt
Vetenskapliga rådet
Utbildningsfrågor
Redaktör för Röret
bodil-t.andersson@swedrad.com

Ledamot

Berit Møller Christensen
Ansvarsområden
Vetenskapliga rådet
Sekreterare

berit.moller.christensen@swedrad.com

Ledamot


Sebastian Schonberger
Ansvarsområden
Webmaster
Säker traumavård

sebastian.schonberger@swedrad.com

Ledamot

Adil Adlouni
Ansvarsområden
Medlemsansvarig
Stipendier

adil.adlouni@swedrad.com

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka