Valberedning

Valberedning
Val till Svensk Förning för Röntgensjuksköterskor vid årsmötet som sker i samband med den årliga röntgenveckan.
Samtliga medlemmar utom pensionärsmedlemmar och associerade medlemmar är valbara till uppdrag. Föreslagna kandidater ska vara tillfrågade och villiga att kandidera. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och sju styrelseledamöter, två revisorer samt en revisorssuppleant.
Vill ni veta mer om valberedningens arbete kontakta:


Valberedningen utses av årsmötet för att förbereda val av styrelse och revisorer inför nästa årsmöte.
Valberedningen består av tre ledamöter varav en sammankallande. Styrelseledamöter kan inte väljas till valberedningen. Ledamot som kandiderar till styrelsen ska utträda ur valberedningen.

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka