European Federation of Radiographer Societies

Årsmöte EFRS 2017

  • 11 november 2017
  • EFRS
10th ANNUAL GENERAL MEETING EFRS
Bodil Andersson, Vice ordförande

Svensk förening för röntgensjuksköterskor är medlem i EFRS och föreningen har tidigt uttryck att det är ett viktigt medlemskap för att vara involverad i frågor på Europanivå och ha möjlighet till påverkan av röntgensjuksköterskans profession.
På EFRS Årsmöte den 10 – 11 november deltog totalt 37 medlemsorganisationer. Mötet ägde rum i Madrid, Hospital Universitario Príncipe de Asturias Carretera Alcalá-Meco. Den spanska organisationen för radiographers, The Sociedad Española de Graduados en Radiología var värd för Årsmötet.
Årsmötet diskuterade bland annat policys och strategier inför 2018. Flera beslut togs bland annat om dokument angående European Qualification Framework (EQF) 6, och dokument beträffande Continuing Professional Development (CPD). Tidskriften Journal Radiography Beslut togs också om revidering av interna lagar och riktlinjer. Ett annat beslut som togs var ny styrelse för EFRS de kommande tre åren, 2017-2020.

Val av ny styrelse för EFRS
Idag den 11 november 2017 har ett enhälligt Årsmöte beslutat om följande styrelsesammansättning:
President: Jonathan McNulty, Irland
Vice President: Charlotte Beardmore, UK
Kassör: Vasilis Syrgiamiotis, Grekland
Ledamot: Diego Catania, Italien
Ledamot: Charlotte Graungaard Falkvard, , Danmark
Ledamot: Anke Ohmstede, ledamot, Tyskland
Utöver EFRS styrelse finns även ett rådgivande organ och en expert-grupp. Dessa grupper arbetar i nära samverkan med styrelsen i olika frågor knutna till professionen, Radiographer. Radiographer är den benämning på professionen som, enligt tidigare beslut, ska användas i dokument som berör både professionella och vetenskapliga underlag inom Europa.
Avgående President, Håkon Hjemly, Norge, kommer att från och med Årsmötet ingå i EFRS rådgivande organ, ”The Advisory Board”.
Välkommen att läsa mer om EFRS och Årsmötet på hemsidan för EFRS, https://www.efrs.eu/

“Together everything is possible”
“Everything is possible”

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka