Internationella Kongresser

Emergency radiology: from head to toe

Emergency radiology: from head to toe
Celebrating the International Day of Radiology with a special article collection
The International Day of Radiology is led by the European Society of Radiology (ESR), the Radiological Society of North America (RSNA) and the American College of Radiology (ACR). It has the aim of “building greater awareness of the value that radiology contributes to safe patient care, and improving understanding of the vital role radiologists play in the healthcare continuum.”

European Congress of Radiology

ECR hålls 28 Februari till 4 mars, 2018, i Wien, Österrike. 
Mer information på deras hemsida.

Radiological Society of North America

RSNA hålls 1-6 december 2019 i Chicago, USA.
Mer information på deras hemsida.

Kontaktinformation

Ordförande
Kerstin Hillergård
kerstin.hillergard@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka