Internationella Kongresser

Your safety is our priority

On the occasion of Word Radiography day the ISRRT published a special edition:
 
Two EFRS Experts, Jonathan Portelli and Matteo Migliorini, contributed to the edition with an article about effective communication.

ISRRT World Congress

The 20th ISRRT World Congress, 12-15 April 2018, Trinidad and Tobago will provide the finest opportunity for the various specialties to come together to share information on the latest developments in our field, which will only help to advance our profession.
Mer information på deras hemsida.

European Congress of Radiology

ECR hålls 28 Februari till 4 mars, 2018, i Wien, Österrike. 
Mer information på deras hemsida.

Radiological Society of North America

RSNA hålls 1-6 december 2019 i Chicago, USA.
Mer information på deras hemsida.

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka