Internationellt arbete

Radiografy - specialnummer

We ask your special attention for the just published special issue of RADIOGRAPHY:
Radiography education in the spotlight
Content overview attached
To subscribe with the reduced EFRS fee go to: http://www.efrs.eu/research
Svensk Förening för Röntgensjuksköterskors internationella arbete består av aktivt deltagande i International Society of Radiographers and Radiological Technologist (ISRRT). Föreningen har sedan många år tillbaka ett medlemskap i ISRRT som är den enda globala organisationen som representerar alla områden inom den radiologiska medicinska teknologin. Föreningen är också medlemmar i European Federation of Radiographers Societies – EFRS som är på stark framväxt i Europa. EFRS har som syfte att bättre ta tillvara professionens intressen utifrån ett delvis politiskt perspektiv. Föreningen finns även representerad i Nordic Society of Radiographers (NSR). Inom NSR arbetar man balnd annat med att utveckla en Nordic Masters in Radiography/Radiotherapy (NOMAR).
Mer om vårt internationella arbete kan Du läsa till vänster.

News EFRS

Senaste nytt från EFRS.
Idag den 8 november har val av ny styrelse i EFRS genomförts. 27 länder deltog i valet och 26 röstade för. Till president valdes Csaba Vandulek, vice precident Håkon Hjelmby, kassör Jonathan McNulty. Clizia Dionisi och Vasileios Syrggiamiitis, ledamöter.
Newsletter ISRRT

Newsletter ISRRT/WHO


Kontaktinformation

Ordförande
Kerstin Hillergård
kerstin.hillergard@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka