Internationellt arbete

Klicka på artiklarna nedan och de visas till höger.

Det internationella arbetet inom Svensk förening för röntgensjuksköterskor (SFR) består av aktivt deltagande i International Society of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT), European Federation of Radiographer Societies (EFRS), Nordic Society of Radiography (NSR) och ESR. Svensk förening för röntgensjuksköterskor har fullvärdigt medlemskap i samtliga föreningar/förbund/organisationer, vilket innebär att föreningen betalar medlemsavgift baserat på antal röntgensjuksköterskor som är medlemmar i SFR. SFR har närvarorätt och rösträtt på samtliga årsmöten och council möten. Mellan mötena pågår ett arbete via mail och vid behov också SKYPE. Bodil Andersson har under många år varit ansvarig för internationella frågor. 

Baltic congress of radiology

I would like to invite and welcome you to Kaunas for the 7 th Baltic Congress of Radiology Joint 9th Baltic Congress of Radiographers (BCR) which will be held on 5-6 October 2018 at Kaunas, Lithuania.
This Congress is the every second year meeting of the Baltic Society of Radiologist and Baltic Society of Radiographers (Lithuanian, Latvian and Estonian).
Indeed, BCR Congress is an great opportunity for Baltic and Europe radiographers to discuss key points of scientific and professional policies and strategies, helping us to define how we should encourage responsible conduct in our professional decisions, to promote Radiography as a profession and also establish personal contacts with collegues within the whole Radiology team. Could you please share this information for your Society members.
It will be a great pleasure that you could attend the Congress ( www.BCR2018.com , www.balticradiology.com ), and we invite you also submit an abstract of your own research. Accepted abstracts will be selected for Oral presentation or Poster presentation and published in the Congress Online Abstract Book with ISBN code. 

Regards, Aurika
Congress Secretariat
EVENTAS (PCO & AMC)

Kontaktinformation

Ordförande
Kerstin Hillergård
kerstin.hillergard@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka