Internationellt arbete

Klicka på artiklarna nedan och de visas till höger.

Det internationella arbetet inom Svensk förening för röntgensjuksköterskor (SFR) består av aktivt deltagande i International Society of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT), European Federation of Radiographer Societies (EFRS), Nordic Society of Radiography (NSR) och ESR. Svensk förening för röntgensjuksköterskor har fullvärdigt medlemskap i samtliga föreningar/förbund/organisationer, vilket innebär att föreningen betalar medlemsavgift baserat på antal röntgensjuksköterskor som är medlemmar i SFR. SFR har närvarorätt och rösträtt på samtliga årsmöten och council möten. Mellan mötena pågår ett arbete via mail och vid behov också SKYPE. Bodil Andersson har under många år varit ansvarig för internationella frågor. 

Till svenska röntgensjuksköterskor som arbetar med CT

På uppdrag av Mette Karen Henning MSc (CT Radiograf och doktorand, Oslo Universitetssjukhuset/OsloMet) och Trond Mogens Aaløkken, MD, PhD (överläkare och först amanuens, Oslo universitetssjukhus/universitetet i Oslo) skickar vi ut en inbjudan till röntgensjuksköterskor i hela Sverige, företrädesvis med ämnesansvar för CT, att delta i en undersökning. Avsikten är att kartlägga variationen i kontrastparametrar för CT-Thorax. Svaren kommer att vara anonyma och kan inte spåras tillbaka till svaranden. Länk till enkäten kommer att skickas via e-post. Om du är intresserad av att delta, skicka ett mail till meid@ous-hf.no.  

Vi hoppas att du tycker att det är intressant och vill delta i denna forskningsstudie.

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka