Hedersmedlemmar

Hedersmedlem föreslås av styrelsen och utses av årsmötet. Medlemskap gäller tills vidare. Hedersmedlem är en svensk eller utländsk person vars insatser varit av stor betydelse för professionen och/eller utvecklingen inom huvudområdet radiografi och verksamhetsområdet bild- och funktionsmedicin. Hedersmedlem skall vara ett gott föredöme och fungera som ambassadör för föreningen. Hedersmedlemmar har samma fördelar som fullvärdiga medlemmar, undantag rösträtt. Hedersmedlem 2014 kommer att annonseras i samband med årsmöte.

Följande röntgensjuksköterskor är idag hedersmedlemmar i Svensk förening för röntgensjuksköteskor:


2018 - Solveig Lundgren
2019
- Eva Bergelin
2017
- Annika Magnusson
2016
- Marianne Alexandersson
2015 - Dan Ove Johansson
2014 - Vanja Kågström
2013 - Madeleine Leidner
2012 - Karin Eklund
2011 - Gunvor Sandberg 


Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka