Kontakta Medlemsansvariga

Här kan du kontakta medemsansvariga, för närvarande Adil Adlouni, avseende adressändring, förändring av medlemsavgift till pensionärsavgiften och uppsägning av medlemskapet. Studenter blir automatiskt fulla medlemmar året efter de tagit examen. 

Övriga frågor gällande medlemskap är givetvis också välkommna. Personummer är inte obligatorisk uppgift, men underlättar väldigt mycket vid sökning i medlemsregistret.

Kontakta Medlemsansvarig

Skicka

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka