Nationell brosch


Aktiva medlemmar skapar en aktiv förening.

Anmälan om medlemskap via internet
Genom att klicka på länken till vänster kommer du vidare till vår webbformulär. Fyll i dina uppgfiter klicka på skicka. Sedan betalar du in medlemsavgiften till vårt postgirokonto enligt instruktionerna nedan med ditt fullständiga personummer som OCR. När vi har mottagit betalningen så är du medlem. 

Konfirmation kommer i form av tidningen röret och beroende på tryckdatum kan ta upp till tre månader. Tidigare nummer eftersänds till de som blivit medlemmar så länge lagret räcker.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 300kr. Pensionärer som betalar 150kr och studerande vid röntgensjuksköterskeprogrammet på grundnivå betalar ingen avgift alls!

Du behöver inte tillhöra Vårdförbundet för att vara medlem i Svensk förening för Röntgensjuksköterskor. Vi får hjälp av vårdförbundet att fakturera medlemmsavgifter under vintern eftersom vårt medlemsregister ligger i deras system.

Avgiften är kalenderårsbaserad.

Associerad medlem
Du kan bli associerad medlem om du inte är leg. röntgensjuksköterska eller röntgensjuksköterskestuderande stödjer SFRs verksamhet. Associerade medlemmar har samma förmåner som övriga medlemmar. Associerade medlemmar har dock inte rösträtt på årsmötet och kan inte söka från våra stipendier. Medlemsavgiften är 300 kr per år.

Radiografer eller motsvarande med utländsk legitimation, men som ännu inte erhållit svensk legitimation kan bli medlemmar. Medlemsavgiften är 300 kr per år.

Inbetalning till postgiro
Betala in medlemsavgiften till vårt plusgirokonto 65 81 03 - 7. Skriv ditt fullständiga personummer som meddelande.
Vi registrerar ditt medlemskap när betalningen inkommit.

Icke medlemmar/Endast prenumeration av Röret
Icke medlemmar kan även prenumerera på tidskriften Röret. Detta kostar 300 kr och kan faktureras eller betalas in på postgiro nummer: 65 81 03-7. Kontakta oss för information om hur du kan prenumerera på tidskriften som icke medlem eller organisation.

Anmälan om adressändring via internet
Du kan göra din adressändring genom att maila till medlemskapo@oswedrad.com
Vid frågor kontakta:
Adil Adlouni
adil.adlounio@oswedrad.com

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka