Stipendier

Syftet med stipendiet är att ge möjlighet till utbildningar/studier samt stödja röntgensjuksköterskor som forskar inom området radiografi. Detta stipendie beviljas inte för högskolestudier men vi delar årligen ut ett pris för bästa examensarbete inom grundutbildningen.
Här till höger är alla stipendier du för närvarande kan söka genom föreningen. Vid eventuella frågor kontakta: Annelie Tengvall eller Adil Adlouni.

Om du har problem att visa filerna så installera Adobe Acrobat Reader DC

Ladda hem blanketten och fyll i den direkt på datorn och skicka den sedan med epost till stipendiero@oswedrad.com 
Det är inte längre  tillåtet för medicintekniska företag att dela ut stipendium för kongressdeltagande. Företagen får inte bekosta resor och logi. Detta enligt ett nationellt samverkansavtal innefattande samverkansregler mellan bl.a. hälso- och sjukvården och medicintekniska företag. Således är stipendierna från GE, Toshiba, Siemens och Philips tyvärr borttagna.

Sista ansökningsdag för 2019 års stipendium är 1 december 2018.

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka