Kurser - SFR

Här finns de kurser som svensk förening för röntgensjuksköterskor anordnar.

Skelettradiologi

Svensk förening för Röntgensjuksköterskor anordnar en kurs i skelettradiologi för röntgensjuksköterskor i samarbete med Bild och Funktion (BoF) på SUS i Lund.
Kursen består av föreläsningar och workshop av erfarna radiologer och röntgensjuksköterskor. Efter genomgången kurs erhålls kursintyg.

Nästa kurs är inställd pga pågående pandemi.

Pediatrisk Radiografi

Svensk förening för Röntgensjuksköterskor anordnar en kurs i pediatrisk radiografi för röntgensjuksköterskor i samarbete med Bild och Funktion (BoF) på SUS i Lund.
Kursen består av föreläsningar och workshop av erfarna radiologer och röntgensjuksköterskor. Efter genomgången kurs erhålls kursintyg.

Nästa kurs håller på att planeras till våren 2021

Strålskydd

Senaste kursen i strålskydd hölls den 21-22 november 2018 i Växjö. 

Handledarkurs

SFR anordnar kursdagar som riktar sig till röntgensjuksköterskor som handleder röntgensjuksköterskestudenter i klinik.

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka