Utbildning

Nationellt bedrivs röntgensjuksköterskeutbildning vid åtta lärosäten. Föreningen ingår i ett nationellt lärarnätverk som möts två gånger per år för att tillsammans driva och diskutera utbildningsfrågor. Svensk förening för röntgensjuksköterskor anser att en viktig del av utvecklingen av utbildningen är att röntgensjuksköteutbildningarna i Sverige har ett gemensamt nationellt huvudområde. Vid de flesta lärosätena så är idag huvudområdet radiografi.

Specialiströntgensjuksköterska

Specialiströntgensjuksköterskan har fördjupade kunskaper inom Radiografi och ett utökat ansvar för kvalitet och säkerhet inom den radiografiska kontexten. Detta avser såväl strålningsfysik som radiografisk omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, medicinsk teknik och metodik. Dessutom ansvarar specialiströntgensjuksköterskan för forsknings- och förbättringsarbete samt kvalitetssäkerhet inom sitt kompetensområde.

Vi arbetar för att inrätta en specialiströntgensjuksköterskeutbildning inom ämnet radiografi som är reglerad i högskoleförordningen. Det föreslås bli 60 högskolepoäng. 

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka