Utbildning

Nationellt bedrivs röntgensjuksköterskeutbildning vid åtta lärosäten. Föreningen ingår i ett nationellt lärarnätverk som möts två gånger per år för att tillsammans driva och diskutera utbildningsfrågor. Svensk förening för röntgensjuksköterskor anser att en viktig del av utvecklingen av utbildningen är att röntgensjuksköteutbildningarna i Sverige har ett gemensamt nationellt huvudområde. Vid de flesta lärosätena så är idag huvudområdet radiografi.

Vidareutbildning

Under utveckling

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka