Vetenskapliga Rådet

Avslutade Projekt

Röntgensjuksköterskans profession år 2025

Deltagare från det vetenskapliga rådet tillsamans med en adjungerad har genomfört två strukturerade studier med syfte att beskriva möjliga framtider för röntgensjuksköterskan och professionen inom den diagnostisk radiologiska verksamheten. Studierna är nationella och genomförs med fokusgruppintervjuer. 

Projektet mynnade ut i att två vetenskapliga artiklar publicerades och det skrevs även en populärvetenskaplig artikel som publicerades tillsammans med Röret 2017:4 med titeln "Legitimerade röntgensjuksköterskor väljer och formar sin framtid".
Deltagare i projektet är: Bodil Andersson, Berit Björkman, Jessica Ekberg, Kent Fridell, Maud Lundén, Solveig Lundgren och Parvin Tavakol Olofsson.

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka