Vetenskapliga rådet

Licentiatexamina

Finns även som pdf med kontaktuppgifter i dokumentarkivet
Parvin Tavakol, 2012, Consequences of outsourcing referrals for magnetic resonance examinations, Karolinska Institutet
Kerstin Hillergård, 2015, Radiographic quality workflow: in the digitized healthcare environment, Karolinska Institutet
Eva Funk, 2015, Aspects on patient experiences and participation in magnetic resonance imaging including breath-hold acquisitions, Örebro Universitet
Liselotte Lundvall, 2015, Radiographers’ professional practice, a Swedish perspective, Lindköpings Universitet
Marianne Selim, 2015, Från analogt till digital – digitaliseringen av svensk radiologi i ett produktions- och organisationsperspektiv, Örebro Universitet
Linda Wennberg, 2019, Diabetic foot care in Sweden, Karolinska Institute and Department of Radiology

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka