Vetenskapliga rådet

Licentiatexamina

Finns även som pdf med kontaktuppgifter i dokumentarkivet
Kerstin Hillergård, 2015, Radiographic quality workflow: in the digitized healthcare environment, Karolinska Institutet
Eva Funk, 2015, Aspects on patient experiences and participation in magnetic resonance imaging including breath-hold acquisitions, Örebro Universitet
Marianne Selim, 2015, Från analogt till digital – digitaliseringen av svensk radiologi i ett produktions- och organisationsperspektiv, Örebro Universitet
Linda Wennberg, 2019, Diabetic foot care in Sweden, Karolinska Institute
Masoud Jadidi, 2019, The dependency of image quality on acquisition protocol and image processing in chest tomosynthesis, Karolinska Institute
Natalja Uhlén, 2019, PET/CT with 18F-FDG and 68Ga-DOTATOC in pulmonary carcinoid imaging, Karolinska Institute

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka