Vetenskapliga Rådet

Pågående Projekt

Det vetenskapliga rådet kommer inom kort att påbörja ett arbete med att lägga grunden för ett CPD program. CPD står för Continuing Professional Development och förkortas CPD. Syftet med CPD är att ge den legitimerade röntgensjuksköterskan tillgång till fortbildning under hela sin yrkesverksamma tid. Målsättningen är att kunna erbjuda en bred och välplanerad professionell utveckling som ligger i linje med verksamhetens behov av rätt kompetens.

Ett annat projekt som det vetenskapliga rådet kommer att arbeta med är revidering av kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor (2012).

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka