Vetenskapliga Rådet

Pågående Projekt

Röntgensjuksköterskans profession år 2025

Deltagare från det vetenskapliga rådet med en adjungerad genomför en strukturerad studie med syfte att beskriva möjliga framtider för röntgensjuksköterskan och professionen inom den diagnostisk radiologiska verksamheten. Studien är nationell och genomförs med fokusgruppintervjuer. Analysarbete pågår. Resultatet kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.
Deltagare i projektet är: Bodil Andersson, Berit Björkman, Jessica Ekberg, Kent Fridell, Maud Lundén, Solveig Lundgren och Parvin Tavakol Olofsson.

Kontaktinformation

Ordförande
Kerstin Hillergård
kerstin.hillergard@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka