Vetenskapliga rådet

Om vetenskapliga rådet

SFR inrättade under 2015 ett vetenskapligt råd som idag består av sju personer, aktiva inom forskningen. 

Nuvarande Medlemmar

Bodil Andersson,
Lunds universitet,
bodil-t.anderssono@omed.lu.se
Berit Møller Christensen,
Jönköpings universitet,
Kent Fridell,
Karolinska Institutet,
kent.fridello@oki.se
Maud Lundén,
Örebro universitet,
maud.lundeno@ooru.se
Solveig Lundgren,
Sahlgrenska Akademin,
solveig.lundgreno@ogu.se
Parvin Tavakol Olofsson,
Karolinska Institutet,
parvin.olofssono@ovardforbundet.se

Det vetenskapliga rådet har som syfte att:

  • Vara sakkunnig i vetenskapliga frågor till Svensk förening för röntgensjuksköterskor
  • Bistå lärosäten i utbildningsfrågor
  • Bistå lärosäten i utveckling av kunskapsområdet Radiografi
  • Diskutera forskningsfrågor och vetenskapliga metoder inom kunskapsområdet Radiografi
  • Sprida forskningsresultat
  • Stimulera Röntgensjuksköterskor att bedriva forskning och utvecklingsarbete
  • Följa och medverka i den internationella utvecklingen inom kunskapsområdet Radiografi

Kontaktinformation

Ordförande
Irene Strandqvist
irene.strandqvist@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka