Vetenskapliga rådet

Om vetenskapliga rådet

SFR inrättade under 2015 ett vetenskapligt råd som idag består av sju personer, aktiva inom forskningen. 

Det vetenskapliga rådet har som syfte att:

  • Vara sakkunnig i vetenskapliga frågor till Svensk förening för röntgensjuksköterskor
  • Bistå lärosäten i utbildningsfrågor
  • Bistå lärosäten i utveckling av kunskapsområdet Radiografi
  • Diskutera forskningsfrågor och vetenskapliga metoder inom kunskapsområdet Radiografi
  • Sprida forskningsresultat
  • Stimulera Röntgensjuksköterskor att bedriva forskning och utvecklingsarbete
  • Följa och medverka i den internationella utvecklingen inom kunskapsområdet Radiografi

Nuvarande Medlemmar

Bodil Andersson, Lunds universitet, bodil-t.anderssono@omed.lu.se
Berit Björkman, Jönköpings universitet, berit.bjorkmano@oju.se
Kent Fridell, Karolinska Institutet, kent.fridello@oki.se
Maud Lundén, Örebro universitet, maud.lundeno@ooru.se
Solveig Lundgren, Sahlgrenska Akademin, solveig.lundgreno@ogu.se
Parvin Tavakol Olofsson, Karolinska Institutet, parvin.tavakolo@oki.se

Kontaktinformation

Ordförande
Kerstin Hillergård
kerstin.hillergard@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka