Tidningen Röret

Röret är en tidskrift som ges ut av Svensk förening för röntgensjuksköterskor.

Kurser & stipendier

Kurser och stipendier hittar du i menyn.
För att se de kommande kurserna klickar på kalendarium.


Medlemskap

Har du frågor gällande medlemskap kontakta Sebastian Schonberger.


Aktuellt

3 November

Här finns information om Nordisk Kongress 2017 i Rejkavik, Island. 

First Announcement Nordic Congress 2017

7 Augusti

En öppen inbjudan till alla SFR medlemmar till årsmöte på röntgenveckan den 14/9 kl 1300-1400 i Kistamässan. Verksamhetsberättelsen för 2015 kommer finnas här snarast. 
 • Preliminär dagordning för årsmötet finns här
 • Verksamhetsberättelsen för 2015 finns här.
 • Nominerade till styrelsen 2016 finns här.

5 Juli

Det är dags att sända in era abstracts till ECR 2017 nu. Mer information hittar ni här.

20 Juni

Svensk förening för Röntgensjuksköterskor anordnar en kurs i skelettradiologi för röntgensjuksköterskor 17-21 oktober 2016 i samarbete med Bild- och funktion (BoF) på SUS i Lund.
Anmälningsblankett hittas här.

Sista anmälningsdag är 1 september, så anmäl er redan idag!

19 Juni

EFRS och världsradiografidagen. Mer information här.

19 Maj

Isländska röntgensjuksköterskeföreningen bjuder in till Nordiska Kongressen i Reykjavik den 29 Juni till 1 Juli 2017, det officiella språket på kongressen kommer att vara engelska. Mer information finns här och på www.ncr2017.is.
19 April
Balkan Society of Radiology (BSR) bjuder in till den 14de röntgenkongressen i Balkan i höst. Kongressen hålls i Tessaloniki, Grekland den 13-15 oktober. Mer information och anmälan på deras hemsida http://www.bcr2016.gr/
24 Februari
Nu finns ett preliminärt program för kursen i pediatrisk radiografi, som bland annat kommer bjuda på föreläsningar och workshop i skelettutvecklingen hos barn samt frakturer och normalvariationer, frågaställningar och bilder vid neonatalundersökningar, CT och stråldoser, MR med och utan narkos, urologi, barnmisshandel, smärta och oro, barns kognitiva utveckling, bemötande av barn med särskilda behov, pelvimetri m.m, m.m.
Självfallet kommer det även finnas tid diskutera pediatrisk radiografi med kollegor från olika håll och kanter i landet. Kursen förgyllas dessutom av god mat och fika samt en festkväll på en av Lunds anrika restauranger.
Sista datum för anmälan är 8/4-2016.
För mer information och anmälan se anmälningsblanketten
20 Januari
God Fortsättning på det nya året! Det är skönt att kylan och snön äntligen kommit. Luften
blir klarare och ljuset starkare.
Under 2016 kommer Svensk förening för röntgensjuksköterskor att fortsätta arbetet för att
stärka röntgensjuksköterskans ställning. Detta gör vi bl. a. genom att
 • Etablera nya forum för profilering av vårt yrke och på så sätt göra oss mer synliga.
 • Arbeta för tydligare och starkare reglering gällande vem som får utföra röntgenundersökningar och påvisa röntgensjuksköterskans stora kompetens i denna fråga.
 • Aktivt arbete för att nå vårt mål kring reglerad specialistutbildning och sådana tjänster på våra röntgenavdelningar. 2016 är det dags att gå från ord till handling.
 • Vi fortsätter vårt internationella arbete. Det europeiska samarbetet är otroligt viktigt. Vi är en liten yrkesgrupp i Sverige men tillsammans inom Europa är vi en stor grupp.
 • Fortsatt etablering av det vetenskapliga rådet. Att ha disputerade röntgensjuksköterskor är ett måste för att utveckla vår profession och för att leda arbetet framåt med reglerad specialistutbildning.
 • Vi behöver också intensifiera arbetet med strålskyddsfrågor.
 • Naturligtvis ge ut 4 nummer at vår tidskrift Röret.
 • Jag vill också passa på att slå ett slag för ECR i Wien 2 – 6 mars. Hög tid att anmäla sig! Där kommer det bl. a. att vara en session som heter ”EFRS meets Sweden”. Under sessionen får vi en unik möjlighet att presentera den svenska röntgensjuksköterskans roll inom medicinsk bildvetenskap.
Vid mitt besök på röntgenveckan i Malmö, lyssnade jag på ett mycket intressant föredrag.
Det hölls av professor och radiograf Graciano Paolo från Portugal. Han pratade om the Ifactor,
d.v.s. jag-faktorn. Hans budskap var att vi inte kan utveckla vår profession om vi inte
börjar med oss själva. Ingen annan gör något åt oss om vi inte deltar själva. Det är vi själva,
som tillsammans med andra inom professionen, utför, leder och utvecklar vårt arbete. Han
menade att vi tyvärr alltför ofta forsätter göra som vi alltid gjort. Det räcker inte längre! Jag
skulle vilja travestera John F Kennedy genom att säga ”fråga inte vad andra kan göra för vårt
yrkes utveckling - fråga istället vad du kan göra för vårt yrkes utveckling”! Detta tankesätt
krävs av oss alla, och speciellt nu i stunder av brist på kompetens.
Och - glöm inte att du är legitimerad röntgensjuksköterska!

Hälsar er ordförande
Kerstin Hillergård
15 November
GLÖM INTE ATT ALLTID PRESENTERA DEJ SOM RÖNTGENSJUKSKÖTERSKA!
Vid vårt årsmöte den 10/9 valdes jag till ny ordförande för Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor och tar nu över stafettpinnen efter Bodil Andersson som under sin tid som ordförande uträttat mycket gott för vår yrkesförening. Tack Bodil! Jag skall göra mitt bästa för att marknadsföra vårt yrke och verka för en reglerad specialistutbildning för oss röntgensjuksköterskor.

Under röntgenveckan ställdes den provokativa frågan - finns röntgensjuksköterskan år 2025 d.v.s. om 10 år. Självklart svarar vi alla! Och visst gör vi det! Men vi måste arbeta hårt för att se till att vi gör det. Den tekniska utvecklingen inom vårt arbete ökar hela tiden. Röntgenundersökningar kommer inte med självklarhet att utföras på röntgenavdelningen. Det blir allt vanligare att det finns röntgen utanför den traditionella avdelningen, t ex på akutmottagningen. Personalbristen gör att kompetensen diskuteras och utmanas. Vi behöver göra vårt yrke synligt och vi behöver en kompetensfördjupning i form av en reglerad påbyggnadsutbildning till specialiströntgensjuksköterska för att göra yrket attraktivt.

En studie som gjordes i Norge kring hur ofta ordet radiograf fanns i media och officiella akter visade att det var ytterst sällan. Hur ofta finns vår titel med i svensk media och i officiella akter? Vi måste börja med oss själva – hur ofta säger vi att vi är röntgensjuksköterskor? Många av oss säger istället att vi är sköterskor eller sjuksköterskor. Det är vi ju oftast inte, om vi inte har en dubbelkompetens. Nej, presentera dig för patienten med att du är röntgensjuksköterska och att det är du som skall genomföra röntgenundersökningen. Berätta för dina vänner att du är röntgensjuksköterska. Och korrigera vänligt men bestämt den som tilltalar dig för sköterska.

Hälsar er ordförande
Kerstin Hillergård

Arkiv

Här ligger det kvar lite artiklar som inom kort kommer att migrera till dokumentarkivet istället för framsidan.

Barnmisshandel
Läste du artikeln "Möte med barn vid misstanke om barnmisshandel" av Jane C Mattsson och Martina Johansson och vill ha mer? Här finns hela studien tillgänglig!
Intressant läsning 
CT-colonografi av Johan Carlsson, Magdalena Ekholm, Asmahan Yosoh
Mammografi av kvinnor med bröstimplantat av Anna-Lena Lindoff, Carina Henriksson

Vetenskapliga artiklar från de nordiska länderna

I samarbete mellan de nordiska länderna, inom ramen för Nordic Society of Radiographers, presenteras vetenskapliga artiklar som ett bidrag från Danmark, Norge, Finland och Sverige på hemsidan.
Developing and assessing a breast phantom for testing a fully automated density software: A pilot study (Norge)

The Art of Radiography (Danmark)

Carestream

Kontrastmedel

Riktlinjer, jodkontrastmedel, överkänslighetsreaktioner, ESUR.

Röntgen i medierna

Kontaktinformation

Ordförande
Kerstin Hillergård
kerstin.hillergard@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka